null

XXIX Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp dzielnicy Wawer

Informujemy, że w dniu 10 lutego, o godz. 17:00 odbędzie się Sesja Rady Dzielnicy Wawer. 

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. 

TRANSMISJA ->>

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
  w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. (Druk nr 172)
 4. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy za rok 2020.
 5. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (Druk nr 173)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wawer kontroli trybu postępowania oraz podjętych działań Zarządu Dzielnicy w związku z ekspertyzami i audytami wybranych decyzji administracyjnych Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer z lat 2015-18. (Druk nr 174)
 1. Informacja Zarządu w sprawie przeciwdziałania wirusowi  SARS-CoV-2 w Dzielnicy Wawer m.st Warszawy.
 2. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w związku z art.15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) XXIX sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia
9 lutego 2021 r. do godz. 16.00
na jeden z poniższych adresów mailowych:

bborzewska@um.warszawa.pl 

arosa@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer druku, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu sesji otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie sesji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji. Po zakończeniu wypowiedzi, automatycznie opuszczą Państwo zdalne posiedzenie Rady. Całe obrady można śledzić za pomocą transmisji online za pośrednictwem strony internetowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady  informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku  oraz treści wypowiedzi.