null

XVIII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie XVIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2012r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, sala konferencyjna nr 115, godz. 16:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok   ( druk nr 124)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej  uchwałę Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.04.2009 r.
  w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
  ( druk nr 125)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy za 2011 r.
  ( druk nr 126)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani  Grażyny Chochuł Cichockiej
  i Jolanty Poniedziałek na działania Zarządu  Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
    (druk nr 127)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania zmian w „Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy”. ( druk nr 128)
 8. Informacja z pracy Zarządu.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Załączniki: