null

XVII Sesja Rady Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie XVII sesji Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 20 marca 2012r o godzinie 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy ul. Żegańska 1 ( sala konferencyjna nr 115 - Ip łącznik)

Proponowany porządek obrad:
 

1. Otwarcie obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok. (druk nr 114)
4.
Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania wykazu nr 1/2012 lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej. (druk nr 115)
5.
Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania wykazu nr 4/2012 lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej. (druk nr 116)
6.
Podjęcie uchwały w sprawie: wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącej połączenia z dniem 1 września 2012 r. Gimnazjum nr 104 w Warszawie przy ul. Wilgi 19 i Szkoły Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie przy ul. Wilgi 19 w Zespół Szkół z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilgi 19. (druk nr 117)
7.
Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności za 2011 rok Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 118)
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy za 2011 rok. (druk nr 119)
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 15/IV/2011 Rady Dzielnicy Wawer m.st.  Warszawy z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 120)
10.
Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Problemowych Rady za 2011r.  (druk nr 121)
11.
Przedstawienie planów pracy Komisji Problemowych Rady na 2012r. (druk nr 122)
12.
Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Załączniki: