null

XV Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie XV Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie sie w dniu 16 grudnia 2015r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, sala konferencyjna nr 115, godz. 16:30

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Warszawie, ul. Bajkowa 17/21 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 70 w Warszawie, ul. Bajkowa 17/21 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego (druk nr 69).
4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych w Warszawie, ul. Poezji 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 111 w Warszawie, ul. Poezji 5 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego (druk nr 70)
5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I w Warszawie, ul. Króla Maciusia 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 115 w Warszawie, ul. Króla Maciusia 5  poprzez likwidację oddziału przedszkolnego (druk nr 71)
6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 86 im. Bronisława Czecha w Warszawie, ul. Koryncka 33 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 116 w Warszawie, ul. Koryncka 33 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego (druk nr 72)
7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. Wilgi 19 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 120 w Warszawie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego (druk nr 73)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie, ul. Przygodna 2 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego (druk nr 74)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie, ul. Bartoszycka 45/47 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego (druk nr 75)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta w Warszawie, ul. Pożarskiego 2 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego (druk nr 76)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia” w Warszawie, ul. Wolna 36/38 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego(druk nr 77)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie, ul. Michała Kajki 80/82 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego (druk nr 78)
13. Informacja z pracy Zarządu.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Norbert Szczepański


 

 

 

Załączniki: