null

XLVIII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 14 grudnia 2022 r. o godzinie 16:00 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 - sala konferencyjna nr 115

​​​​​

Link do transmisji obrad

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Radu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok. (Druk nr 278).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy. (Druk nr 279)
  5. Podjęcie stanowiska dotyczącego lokalizacji PSZOK w Dzielnicy Wawer. (Druk nr 280)
  6. Wybrane działania Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 roku.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.