null

XLVII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. o godzinie 17:00 odbędzie się XLVII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 - sala konferencyjna nr 115

Link do transmisji obrad

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok. (druk nr 276 )
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - Aleja Elżbiety Łokietkówny.(druk nr 275)
  5. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.