null

XLV Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 24 sierpnia 2022 r. godz. 17.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 24 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00 odbędzie się XLV Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link do transmisji obrad

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok. (druk nr 266 )
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer. (druk nr 264 )
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 265 )
  6. Informacja Zarządu Dzielnicy Wawer na temat wszystkich kosztów związanych z przeniesieniem Wawerskiego Centrum Kultury Filia Marysin oraz Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 59 w Marysinie Wawerskim do budynku Korkowa 119/123 w latach 2020 -2022.
  7. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Załączniki: