null

XLIII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 11 maja 2022 r. godz. 17.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 11 maja 2022 r. o godzinie 17:00 odbędzie się XLIII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link do transmisji obrad

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 8/III/2018 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i zadań oraz ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  – ul. Lukrecji.
  6. Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy na terenie Dzielnicy Wawer.
  7. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Załączniki: