null

XLII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie XLII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018r w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, sala konferencyjna nr 115, godz. 17:00
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 3. Przedstawienie Projektu pt. ,,Ochotnicy Warszawscy” – rozwój wolontariatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego  Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok (druk nr 187).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania  z działalności za 2017 rok Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.  (druk nr 188)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy za 2017 rok. (druk nr 189)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy za 2017 rok.  (druk nr 190)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy. (druk nr 191)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (druk nr 192)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie zmiany uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakola Wawerskiego.   (druk nr 193).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. (druk nr 194)
 12. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

  

Załączniki: