null

XLII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 6 kwietnia g. 17.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godzinie 17:00 odbędzie się XLII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link do transmisji obrad

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego  planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na 2022 rok. (druk nr 248)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy za 2021 rok. (druk nr 250)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy za 2021 rok. (druk nr 251)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy za 2021 rok.
  (druk nr 249)
 7. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Załączniki: