null

XL Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 16 lutego 2022 r. o godzinie 17:00 odbędzie się XL Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link do transmisji obrad

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora XXV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie oraz Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  7. Informacja na temat programów zdrowotnych  świadczonych przez SZPZLO Warszawa Wawer refundowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z Urzędu Miasta st. Warszawy.
  8. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Załączniki: