null

Ogłoszenie o wynikach stypendiów artystycznych m.st. Warszawy przyznawanych przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na 2022 rok

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie uchwały nr 1728/2022 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zostały przyznane stypendia na rok 2022 dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Lista osób, którym przyznano stypendia artystyczne na 2022 rok:

  1. Joanna Janisz - Opowieści i historie z dzielnicy Wawer
  2. Krzysztof Bochus - Powieść historyczna Wawer 1945
  3. Ewa Pluta - Wawerskie szlaki
  4. Łukasz Owczynnikow - WERWA WAWER BAND- kontynuacja

Nabór wniosków o stypendia artystyczne - Wawer (um.warszawa.pl) w terminie 23.12.2021-17.01.2022