null

Wyniki konkursu na Park Aktywności Rodzinnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W piątek, 2 września odbyło się uroczyste odczytanie wyników konkursu na projekt PAR. Konkurs został zorganizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa i dzielnicę Wawer.

Konkurs miał na celu wyłonienie koncepcji parku, który ma pełnić funkcję nowoczesnego miejsca aktywności sportowych, rodzinnych i służyć integracji mieszkańców Dzielnicy Wawer.

Do oceny projektów został powołany sąd konkursowy w składzie:

  • Piotr Żabicki – Przewodniczący Sądu, architekt
  • Katarzyna Rokicka-Muller – Sędzia referent, architektka
  • Leszek Baraniewski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer
  • Teresa Zduńczyk – Naczelnik Wydziału Architektury Urzędu Dzielnicy Wawer
  • Szymon Pulcyn – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Komunikacji Urzędu Dzielnic Wawer
  • Magdalena Jędraszko-Macukow – Naczelnik Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
  • Przemysław Kokot – architekt
  • Urszula Forczek-Brataniec – architektka krajobrazu

Zadanie pn. „Budowa parku aktywności rodzinnej współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego

#MazowszePomaga #programwsparcia #solidarnośćmazowiecka


Wyniki konkursu:

Plansze z projektami znajdują się w załącznikach na dole strony.

  • I miejsce: JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski s.c.

Praca odpowiada na realne potrzeby mieszkańców, pozwala na aktywne spędzanie czasu, wyróżnia się wysoką jakością estetyczną oraz jest zgodna z duchem dzielnicy jako zielonej enklawy miasta. Jest atrakcyjna dla różnych grup użytkowników. Projekt zakłada minimalną ingerencję w istniejące zasoby przyrodnicze, podkreśla ich walory i pozostawia część terenu jako ostoję przyrody. Przewidziana infrastruktura spełnia nie tylko założenia rekreacyjne i gastronomiczne ale pozwala również na obserwację przyrody.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


II miejsce: Architekt Piotr Jański

W projekcie zaproponowano m.in. pawilon gastronomiczny o drewnianej konstrukcji, duże pole mini golfa i tor wrotkowy. Przedszkole usytuowano w zachodniej części parku. W projekcie przewidziano kilka mniejszych i jedną większą strefę retencyjną, mogącą zatrzymać wodę z ulewnych deszczy oraz mogących wspierać system przyrodniczy. Zaproponowano rośliny odpowiednie dla stref miejskich. Projekt deklaruje minimalną ingerencję w istniejącą zieleń na terenie.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • III miejsce: Enone Architektura Rafał Sokołowski

Centralnym punktem w projekcie jest plac parkowy z amfiteatrem. Tor wrotkowy zlokalizowano wśród drzew. Zaproponowano liczne miejsca do zabaw dla dzieci. W projekcie zaplanowano rozbudowę drogi lokalnej oraz poszerzenie i pokrycie nawierzchnia asfaltową istniejącego gruntowego ciągu pieszego. Koncepcja zakłada odprowadzanie wody opadowej na teren zielony parku, bez dodatkowych elementów błękitnej infrastruktury. Zaproponowano nowe nasadzenia. Przedszkole usytuowano w północno – zachodnim narożniku. Parking oddalono od planowanej lokalizacji przedszkola.

 
 
 

 

 

 

 

Załączniki: