null

Wynik IV otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinomi osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie