null

Wymiana pomp w przepompowni przy Wale Miedzeszyńskim

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie mężczyzny, który wykonuje jakieś prace przy pompie

Trwa modernizacja przepompowni wód opadowych przy Wale Miedzeszyńskim. Obecnie trwa wymiana najważniejszych części obiektu, czyli trzech pomp. Celem prac jest poprawa wydajności urządzeń hydrotechnicznych i uchronienie Wawra przed zalewaniem.

Gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak ulewy i burze, mogą powodować zalania ulic. Aby uniknąć podtopień, prowadzone jest wiele działań. To m.in. dbanie o zieleń i dokonywanie nowych nasadzeń. Najważniejsze jest jednak utrzymywanie w należytym stanie urządzeń odpowiadających za odprowadzanie wody.

Znajdują się one m.in. w przepompowni przy Wale Miedzeszyńskim w sąsiedztwie ul. Bronowskiej. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie wód opadowych z drogi, ale ma ona też znaczenie przeciwpowodziowe. W wyjątkowych sytuacjach, gdy stan wody w Wiśle jest wysoki, musi również odprowadzać wodę z Rowu Miedzeszyńskiego, co chroni dzielnicę Wawer przed zalaniem.

PRZETŁACZAJĄCE ZAMIAST TŁOCZĄCYCH
Aby mieć pewność, że urządzenia przepompowni będą odpowiednio pracować, ZDM zdecydował się przeprowadzić jej gruntowny remont. Prace modernizacyjne rozpoczęły się na przełomie lipca i sierpnia. Wykonywane są wewnątrz i na zewnątrz, wiążą się z przebudową instalacji zasilających i automatyki przepompowni.

Obecnie prowadzona jest wymiana serca obiektu. Składa się na nie zespół trzech pomp. Pompy tłoczące zastępowane są przetłaczającymi, a towarzyszy im montaż elementów rurociągu tłocznego. Jest to związane z poprawą parametrów przepompowni. Wydajność dotychczasowych urządzeń wynosiła 350 litrów na sekundę, nowe pompy będą miały ją na poziomie 440 litrów na sekundę. Umożliwi to wtłoczenie wody deszczowej poza wał przeciwpowodziowy bez względu na poziom Wisły – nawet wtedy, gdy przekroczy on 6,5 metra.

Przy okazji wymiany pomp trwa montaż nowych systemów zasilania i sterowania. Prace wiążą się także z wymianą komory rozprężnej na kanał tłoczny i instalacją armatury odcinającej oraz zwrotnej. Roboty te będą prowadzone do końca tygodnia.