null

Wykaz dotyczący najmu garażu (nr 13/2021)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku § 2 ust. 1 i 4 , § 4 zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości wykaz garażu przeznaczonego do najmu na okres 3 lat.