null

Wydziały i delegatury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kontakt z Centrum Obsługi Podatnika:
e-mail: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl
tel.: 19115 (Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115)
więcej informacji


 • Wydział Rozwoju i Komunikacji (m.in. promocja, patronat honorowy Burmistrza, konsultacje społeczne, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, wolontariat)

 • Wydział Kultury i Sportu (m.in. obsługa dzielnicowych instytucji kultury, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, stypendia artystyczne, dotacje dla organizacji pozarządowych, utrzymywanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci oraz cmentarzy wyznaniowych)
   

 • Wydział Oświaty i Wychowania (m.in. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych; wspieranie szkół w udzielaniu pomocy materialnej dla uczniów; sprawy kadrowe dyrektorów placówek oświatowych, Warszawska Akcja Lato/Zima w Mieście)
   

 • Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń (monitoring wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia; utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej i innych lokalnych placówek pomocy społecznej) 
   

 • Wydział Obsługi Rady Dzielnicy (m.in. obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy i jej Komisji; udzielanie pomocy radnym dzielnicy w sprawowaniu ich mandatu)
   

 • Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej (m.in. obsługa sekretariatów oraz administracyjno-organizacyjna posiedzeń Zarządu Dzielnicy, organizowanie pracy członków Zarządu Dzielnicy, w tym obsługa organizacyjna spotkań z mieszkańcami (w oparciu o kartę interesanta), obsługa prawna urzędu, koordynowanie - udzielania odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz udostępniania informacji publicznej, aktualizowanie danych i publikowanie informacji o Dzielnicy w BIP)
   

 • Zespół Zamówień Publicznych
   

 • Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (zakresy działania: bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, sprawy obronne, ochrona informacji niejawnych)


Wydziały świadczące usługi na potrzeby urzędu: