null

Warsztaty ukraińskiej wycinanki ludowej dla rodzin /31.03.2023 / WCK Aleksandrów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
31.03.2023 17:00 - 31.03.2023 19:00
Wawerskie Centrum Kultury Filia Aleksandrów, Samorządowa 10, 04-965 Warszawa
żółta wycinanka na niebieskim tle

Zapraszamy całe rodziny na wystawę i warsztaty ludowej wycinanki ukraińskiej.

Warsztaty poprowadzą mistrzynie wycinanki z Ukrainy.

Dr Zinaida Kosytska jest badaczką historii sztuki, temat doktoratu „Ewolucja ukraińskiej wycinanki XX – początku XXI stuleci: artystyczne ośrodki, tradycje, innowacje”. Pracuje w Instytucie Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. M. Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, na chwilę obecną w związku z wojną w Ukrainie kontynuuje badania wycinanki polskiej i ukraińskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Зінаїда Косицька, кандидат мистецтвознавства, дослідниця історії мистецтва, тема дисертації: «Еволюція української витинанки ХХ – початку ХХІ століття: художні осередки, традиції, новації», співробітниця Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України; нині, у зв’язку з війною в Україні, продовжує досліджувати польські й українські твори з паперу в музеях і бібліотеках Польщі.

Mariya Yankova — polonistka, ukrainistka, wykładowczyni języka polskiego jako obcego i literatury polskiej, teorii i praktyki przekładu, tłumaczka, mistrzyni wycinanki, która również interesuję się jej historią i badaniami tej dziedziny sztuki użytkowej. Wycinaniem z papieru zajmuje się od dzieciństwa, początkowo były to dekoracje do Bożego Narodzenia i Wielkanocy, później zaczęła tworzyć prace autorskie, często są to ilustracje do dzieł literackich.

Марія Янкова — полоністка, україністка, викладачка польської мови і літератури, теорії і практики перекладу, перекладачка, майстриня витинанки, яка цікавиться також її історією та дослідженнями з цього виду декоративної творчості. Вирізує з дитинства, спочатку це були оздоби до Свят Різдва Христового й Великодня, згодом починає створювати авторські роботи, нерідко це ілюстрації до літературних творів.

 

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy telefoniczne lub mailowe.