null

Wsparcie aktywności sportowej i kulturalnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Wawer zachęca do składania wniosków na dofinanowanie aktywności w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej w dzielnicy Wawer.  

Małe granty w  Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy: 

  • Środki z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego 

Wysokość środków: 40 000

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=6331

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców  przy ul. Żegańskiej 1, 04-713 Warszawa

  • Środki z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Wysokość środków: 40 000

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=6330

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców  przy ul. Żegańskiej 1, 04-713 Warszawa

Więcej informacji