null

Uwaga wścieklizna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wścieklizna jest nieuleczalną, wirusową chorobą zakaźną o niezmiernie ostrym i prawie zawsze śmiertelnym przebiegu, atakującą układ nerwowy ludzi i zwierząt.

Na terenie województwa mazowieckiego odnotowuje się przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich (lisów, nietoperzy, jenotów, borsuka, saren) oraz u zwierząt towarzyszących (psy i koty).

Zachowaj ostrożność!

Nie zbliżaj się do dzikich i bezpańskich zwierząt!

W przypadku pogryzienia zgłoś się niezwłocznie do lekarza!

Coroczne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest w Polsce obowiązkowe.


Objawy wścieklizny:

  • nadpobudliwość, niepokój i gorączka;
  • zmiana zachowania zwierzęcia -spokojne staje się agresyjne i nerwowe, a nieposłuszne – ciche i uległe;
  • wylizywanie miejsce pogryzienia, silny świąd, drapanie, a nawet wygryzanie;
  • nerwowości, agresja, wzmożone reakcje na  światło i dźwięk, zjadanie niejadalnych przedmiotów.

Nakazy na obszarze zagrożonym wystąpieniem wścieklizny:

  1. trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
  2. pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.
  3. szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia

Zakazy na obszarze zagrożonym wystąpieniem wścieklizny:

  1. organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów zwierząt wrażliwych na wściekliznę za wyjątkiem targów, wystaw, konkursów i pokazów z udziałem psów, kotów i koni na warunkach określonych w decyzji przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
  2. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i naganki na zasadach określonych w decyzji przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (z późniejszymi zmianami).   


Powiatowy lekarz weterynarii wydając decyzje bierze pod uwagę analizę ryzyka, która wykaże, że zastosowanie wyjątków nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzenienia się wirusa wścieklizny.

Więcej informacji uzyskasz u powiatowego lekarza weterynarii.