null

Ważny komunikat dotyczący zalewania nieruchomości przy ul. Zwoleńskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Mieszkańcy, wczoraj (28 listopada) pojawiła się informacja dotycząca zalewania nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Zwoleńskiej poprzez wypompowywanie wody z budowy dwóch powstających inwestycji w tej okolicy: ulica Zwoleńska oraz ul. Biegunowa / róg Zwoleńskiej.

Informujemy, że mieszkańcy zalewanych nieruchomości powiadomili nas o tym problemie 23 listopada 2023. Naszą natychmiastową reakcją było sprawdzenie sytuacji na miejscu przez pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Nieruchomości oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wawer.

Potwierdziliśmy fakt wypompowywania wody do znajdującego się w sąsiedztwie rowu (Kanał Zagoździański), co również udokumentowaliśmy fotograficznie. Informację o tej sytuacji wraz ze zdjęciami przekazaliśmy jeszcze tego samego dnia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy. To PINB posiada kompetencje do przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności z wydanym pozwoleniem na budowę, a także wglądu w dokumenty m.in. zezwalające na odprowadzanie wód.

Jednocześnie informujemy, że:
1. Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer nie wydał pozwolenia na budowę dla inwestycji przy ul. Zwoleńskiej. Inwestor w trakcie postępowania administracyjnego, które zmierzało do wydania decyzji odmownej, wystąpił o przekazanie sprawy do innej dzielnicy. Postępowanie trafiło do Dzielnicy Praga Południe, gdzie wydano decyzję odmawiającą zatwierdzenia projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Inwestor odwołał się od tej decyzji do Wojewody Mazowieckiego, który uchylił ją i wydał pozwolenie na budowę. Z informacji uzyskanych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że inwestycja nie posiada zgody na odprowadzenie wód z wykopu do Kanału Zagoździańskiego.

2. Inwestycja w lokalizacji przy ul. Biegunowej (róg Zwoleńskiej) obejmuje budowę 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynku usługowego. Posiada pozwolenie na budowę, wydaną przez Urząd Dzielnicy Wawer. Z okazanych przez inwestora dokumentów wynika, że posiada decyzję wydaną przez PGW Wody Polskie pozwalającą m.in. na trwałe odwodnienie wykopów budowlanych i odprowadzenie wód do kanału Zagoździańskiego. W decyzji wskazano jednak, że: "Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń".

Z uwagi na działania obu inwestorów, które powodują zalewanie sąsiednich nieruchomości - niezależnie czy posiadają wymagane zgody czy też nie, skierowaliśmy sprawę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy oraz PGW Wody Polskie, aby jak najszybciej podjęły czynności kontrolne. Ewentualne wstrzymanie robót budowlanych należy do kompetencji PINB.

O powyższej sprawie poinformowaliśmy także Policję. Skierujemy również sprawę do prokuratury, aby ta zbadała czy w tym przypadku doszło do naruszenia prawa.