null

Rada Seniorów - kadencja 2023- 2026

Drukuj otwiera się w nowej karcie
11 osób, w tym dwóch burmistrzów i 9 seniorów składu rady Seniorów, pozują do zdjęcia

Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który współpracuje z władzami Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w sprawach dotyczących seniorów, w szczególności związanych z planowaniem i realizacją polityki senioralnej na terenie Dzielnicy. Wawerska Rada seniorów nowej kadencji wznowiła swoją działalność. Będzie służyła wsparciem urzędowi dzielnicy i radnym do 2026 roku, dbając o potrzeby starszej części lokalnej społeczności.

Skład Rady Seniorów Dzielnicy Wawer 

1. Teresa Bojanowicz – przewodnicząca
2. Bożena Smolarek – przedstawiciel do Warszawskiej Rady Seniorów
3. Maria Pusz
4. Renata Świątecka
5. Anna Brudzyńska
6. Anna Szulca
7. Zdzisław Gójski – przedstawiciel Rady Dzielnicy Wawer
8. Jan Pieńkowski – przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Wawer
9. Andrzej Tomaszczyk – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

Jeśli chcesz skontaktować się z przedstawicielami rady, zgłosić problem, prosić o wsparcie, zaproponować inicjatywę, napisz na adres e-mail: wawer.seniorzy@gmail.com.  

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

Informacje na temat bieżącej działalności: Facebook i portal Warszawskiej Rady Seniorów.

11 osób, w tym dwóch burmistrzów i 9 seniorów składu rady Seniorów, pozują do zdjęcia