null

Wawerska Gala Wolontariatu - dziękujemy!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wolontariat to bezinteresowne działanie, którego celem jest dobro drugiej osoby. Dzięki pracy wawerskich wolontariuszy idea służby drugiemu człowiekowi realizuje się również w Wawrze. Zaangażowanie i aktywność wielu osób dobrej woli sprawia, że mieszkańcy Wawra zawsze mogą liczyć na pomoc. Mogą czuć się bezpiecznie.

W środę, 21 września 2022 roku spotkaliśmy się z wawerskimi wolontariuszami w Wawerskim Centrum Kultury, by podziękować im za bezinteresowną pomoc. Spotkanie uświetniły występy duetu Duo Mates (Anastasiia Busel, Anatolii Pinaiev), zespołu Werwa Wawra oraz recital Katarzyny Żak.

Na gali zaprezentowano działania wolontariuszy oraz wyróżniono osoby, instytucje oraz przedsiębiorstwa, które zajmują się wolontariatem w dzielnicy Wawer. 

Zaproszeni zostali m.in. Radni Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wawer, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Opieki Zdrowotnej, Dyrektorzy Instytucji Kultury, Poradnia Psychologiczna, dyrektorzy szkół i opiekunowie wolontariuszy, Ochotnicy Warszawy, Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dziękujemy za spotkanie i dziękujemy za aktywne niesienie pomocy i czas poświęcony dugiemu człowiekowi. 

Zobacz galerię (11 zdjęć)
grupa ludzi z dyplomami
scena i ekran z prezentacja, kobieta przemawia do mikrofonu
burmistrz Norbert Szczepański przy mikrofonie
zespół werwa wawra z instrumentami dętymi na scenie
wręczanie kwiatów na scenie
zdjecie gości z dyplomami
duet muzyków na scenie
zespół werwa wawra na scenie
kobieta z mikrofonem
grupa młodziezy pozująca przed sceną