null

Upamiętnienie Marszałka Piłsudskiego w TPD "Helenów"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD "Helenów"  w Międzylesiu miało miejsce uroczyste odsłonięcie kamienia upamiętniającego marszałka Piłsudskiego w kontekście jego sympatii, jakimi darzył ośrodek i jego młodych podopiecznych oraz częstych pobytów Marszałka w ośrodku.

Uroczystość została uhonorowana przybyciem wnuczki Józefa Piłsudskiego - Pani Joanny Onyszkiewiczowej wraz z mężem ministrem  Januszem Onyszkiewiczem oraz obecnością prof. Tomasza Arciszewskiego, wnuka przedwojennego premiera Arciszewskiego -  kluczowej postaci dla powstania fundamentów i cementowania struktur przyszłego TPD.

Pan Wiesław Kołak - Prezes TPD, jako gospodarz uroczystości, miał przyjemność i zaszczyt powitać Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m. st. Warszawy, a także przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych i lokalnych. Marszałka Województwa Mazowieckiego reprezentował Pan Zbigniew Czaplicki, Wojewodę Mazowieckiego Pani Izabela Szewczyk. Dzielnicę Wawer reprezentował  zastępca burmistrza  Zdzisław Gójski, Dzielnicę Praga Południe  burmistrz Tomasz Kucharski. W uroczystości wzięła także udział także Pani Jolanta Koczorowska - radna Sejmiku Wojewódzkiego,  była  burmistrz dzielnicy Wawer, a także Pan Radosław Stępień - Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.  Udział w uroczystości wzięli także  przedstawiciele instytucji publicznych, zaprzyjaźnionych szkół, placówek oświatowych i społecznych, przedstawicieli mediów warszawskich i mediów lokalnych, a także sponsorzy z  z Fundacji LOTTO "Milion Marzeń" na czele.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie kamieni pamiątkowych, odczytanie przez młodzież licealną "Helenowa" zawartych na nich inskrypcji, złożenie kwiatów i odegranie hymnu państwowego. Odsłonięcia dokonali Pani Joanna Onyszkiewicz, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz i Pan Wiesław Kołak. Uroczystości towarzyszyła od początku do końca Orkiestra Wojska Polskiego z Warszawy pod przewodnictwem kapelmistrza mjra Artura Czereszewskiego, a w trakcie całej uroczystości wartę pełnili kawalerzyści z 3. Pułku Strzelców Konnych, Szwadron Toporzysko. Zasadniczą część poprzedziły wprowadzające w tło historyczne dot. RTPD i "Helenowa" prelekcje autorstwa Pana Bohdana Tracewskiego - Przewodniczącego Komisji Historycznej TPD, Pana Wojciecha Stojanowskiego - byłego Dyrektora "Helenowa" oraz prof. Tomasza Arciszewskiego. Uroczystości zamknął koncert pieśni patriotycznych, w czasie którego goście mieli  okazję dokonania wpisów do księgi pamiątkowej.

Więcej: http://www.helenow.pl/odsloniecie_kamienia.html

 

Załączniki: