null

Uchwała antysmogowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
widok z góry na dom jednorodzinny, z jego komina unosi się gęsty ciemnoszary dym

Przypominamy o zasadach i zakazach obowiązujących na terenie m.st. Warszawy. Komunikat został przygotowany przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy.

Pamiętaj! Przestrzeganie zakazów i ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw stałych i stosowanych rodzajów paliw jest kontrolowane. Naruszenie tych przepisów skutkuje karą grzywny do 5000 zł lub mandatem do 500 zł.

Pamiętaj też o corocznym sprawdzaniu przewodów kominowych. Możesz poprosić kominiarza o pomoc w określeniu klasy kotła1.

Jeśli posiadasz urządzenie grzewcze, które nie spełnia wymagań mazowieckiej uchwały antysmogowej, możesz skorzystać z warszawskiej dotacji na wymianę lub likwidację źródeł ogrzewania (infolinia 22 325 96 06, dotacje.um.warszawa.pl). 
Szczegółowe informacje dotyczące uchwały antysmogowej są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego: www.powietrze.mazovia.pl/uchwala-antysmogowa

Informacje dotyczące instalacji:

 • od 11 listopada 2017 r. nie możesz montować instalacji innych niż zgodnych z wymogami Ekoprojektu. Więcej o ekoprojekcie na stronie Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej.

 • od 1 stycznia 2023 r. nie możesz używać instalacji bezklasowych- tzw. „kopciuchów” dostarczających ciepło do CO/ OWU (kotły/ piece i in.) oraz eksploaatacji miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe niespełniających wymogów Ekoprojektu (kominki/ kozy i in.), za wyjątkiem instalacji doposażonych w urządzenie zapewniające redukcję pyłu do wartości określonych w Ekoprojekcie
 • od 1 stycznia 2023 r. nie możesz eksploatować instalacji opalanych paliwami stałymi w nowo budowanych budynkach (dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja).
 • od 1 stycznia 2028 r. obowiązuje zakas eksploatacji instalacji klasy 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 dostarczających ciepło do CO/ OWU (kotły/ piece i in.)

Informacje dotyczące paliw:

 • od 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz stosowania paliw:
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz ich mieszanek;
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3mm;
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
 • od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje zakaz stosowania wszystkich paliw stałych (węgla kamiennego, drewna itd.) w nowo budowanych budynkach (dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja)
 • od 1 października 2023 r. obowiązuje całkowity zakaz stosowania węgla, w tym węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem. Zakaz spalania węgla kamiennego nie dotyczy instalacji:
 • zgodnych z wymogami Ekoprojektu, których eksploatację rozpoczęto do 01.06.2022 r.
 • klasy 5, których eksploatację rozpoczęto do 10.11.2017 r.

Obowiązek kontroli wynika z przepisów Prawa budowlanego (art. 62), a brak realizacji obowiązku skutkuje karą grzywny.

Załączniki: