null

Ulica szkolna - już wkrótce w Wawrze?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
rowerzysta wiozący dziecko do przedszkola

W ramach projektu „Ulica szkolna” monitorowane są zanieczyszczenia związane z ruchem drogowym oraz gęstość i rodzaje ruchu drogowego wokół szkół. Czy to jak docieramy do szkoły ma znaczenie dla dzieci i nauczycieli? Wyniki badań i materiały edukacyjne posłużą do zwiększenia świadomości nt. zanieczyszczenia powietrza oraz wpływu naszych indywidualnych zachowań na codzienność i przyszłość dzieci. Celem projektu jest opracowanie planów poprawy jakości powietrza dla wybranych lokalizacji.

Innowacyjny projekt “Ulica szkolna” jest realizowany tylko w pięciu wybranych mazowieckich szkołach, w tym w Szkole Podstawowej nr 128 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Kadetów 15. 

Czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci - czy te dwie kwestie idą ze sobą w parze? Wszystko wskazuje na to, że tak. Potwierdzą to międzynarodowe i krajowe wyniki badań oraz pilotażowe pomiary przeprowadzone w woj. mazowieckim przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.  

Szkoła Podstawowa nr 128 im. Marii Curie Skłodowskiej w Wawrze jest jedyną placówką w stolicy zakwalifikowaną do projektu. W lutym dyrektor placówki Marzena Grzeszczyk podpisała list intencyjny wyrażający chęć udziału w przedsięwzięciu, a już w marcu zamontowano urządzenia pomiarowe do pierwszego cyklu badań w sezonie grzewczym. Porównanie jakości powietrza przed i za szkołą w ciągu doby pokazuje jak ogromny wpływ ma koncentracja aut w godzinach porannych i popołudniowych.

O alternatywach i najważniejszych kwestiach przypominają już rodzicom i opiekunom banery na ogrodzeniu szkoły. Zachęcają do krótkiego spaceru zamiast stania w korku, dbania o bezpieczeństwo dzieci i przypominają o obowiązku wyłączania silnika!

Jak pokazują dotychczasowe badania zanieczyszczenia powietrza związanego z ruchem drogowym mają bezpośredni wpływ na:

  • choroby układu oddechowego,
  • alergie 
  • i problemy rozwojowe.

Dzieci należą do najbardziej narażonej grupy osób, ponieważ ich układ oddechowy i układ odpornościowy nie są jeszcze w pełni rozwinięte i znacznie szybciej reagują na substancje trujące i drażniące.

W Polsce nie ma krajowych zaleceń i działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w okolicach szkół i na drogach, którymi dzieci dojeżdżają do szkół.

 

- Zmiany mobilności w obszarach szkolnych oraz dostosowanie prędkości i gęstości ruchu pojazdów mogą znacznie wpłynąć zarówno na poprawę jakości powietrza jak i na bezpieczeństwo ruchu drogowego - mówi Barbara Król, koordynatorka projektu z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. - Dlatego dostrzegamy potrzebę zbudowania solidnych podstaw dla dalszego propagowania koniecznych działań – zbierania danych, mapowania sytuacji, propagowania najlepszych praktyk, zwiększania świadomości i przygotowania know-how - dodaje.

Projekt jest finansowany przez międzynarodową organizację Clear Air Fund, a prowadzony przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego wraz z fundacją Rodzic w mieście w szkołach w Legionowie, Płońsku, Nowym Dworze Mazowieckim, Warszawie w Wawrze i Piastowie.

Efekty pomiarów oraz wiedza dotycząca czystości powietrza i bezpieczeństwa wokół szkół dostępne można śledzić na stronie internetowej projektu: ulicaszkolna.pbd.org.pl

Przy okazji przypominamy o programie “Szkoła na Szóstkę”, który miał podobne założenia. Wtedy wprowadzono pierwszą „szkolną ulicę” na ul. Hirszfelda przy SP 323 im. Polskich Olimpijczyków. W roku 2020 przeprowadzono audyt przy Szkole Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia, zlokalizowanej w naszej dzielnicy. O wynikach przeczytasz na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

banery reklamowe namawiające do przyprowadzania dzieci do szkoły na piechotę

 

banery reklamowe namawiające do przyprowadzania dzieci do szkoły na piechotę