null

Uchwała nr 482/2011 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2012 roku. Zgodnie z zapisami uchwały Zarządu powyższe zadanie musi być zrealizowane w terminie od 5 marca 2012 r. do 30 grudnia 2012 r.

Załączniki: