null

Uchwała Nr 1230/2021 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 26 stycznia 2021r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

MISIĘCZNA  STAWKA  NETTO  CZYNSZU  DZIERŻAWNEGO  ZA  1 m²  STANOWISKA WYZNACZONEGO  DO  PROWADZENIA  DZIAŁALNOŚCI  Z  SAMOCHODU  I   OPŁATY  DZIENNE

 na Targowisku Falenica w Warszawie przy ul. Trocinowej 1

Załącznik  do uchwały nr 1230 / 2021

Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
z dnia 26.01.2021 r.

Lp.

       Wyszczególnienie

stawka   w PLN

Czynsz dzierżawny

1.

Minimalna miesięczna stawka netto czynszu dzierżawnego za 1 m2 stanowiska wyznaczonego do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej z samochodu

18,00

Opłaty dzienne

2.

Opłata dzienna za prowadzenie działalności handlowej ze stanowisk samochodowych

30,00

3.

Opłata dzienna za handel z dodatkowo wyznaczonych miejsc

20,00

4.

Opłata dzienna za prowadzenie w formie obnośnej działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej

10,00