null

Stypendia kanadyjskie dla uzdolnionych dzieci

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dwudziestka uzdolnionych artystycznie dzieci z rozbitych rodzin otrzymało finansowe wsparcie kanadyjskiej fundacji Polish Orphans Charity. Stypendia wręczyli m.in wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski oraz Pamela Isfeld, pełniąca obowiązki ambasadora Kanady w Polsce. Inicjatywie patronuje Burmistrz Dzielnicy Wawer.

W roku 2015 na terenie Mazowsza fundacja przyznała łącznie 44 stypendia, z czego 22 trafiły już wcześniej do dzieci i młodzież z Radomia. Stypendia o wartości tysiąca dolarów kanadyjskich przeznaczone są na realizację talentów i pasji dzieci i młodzieży. Mogą ubiegać się o nie osoby, które są sierotami lub półsierotami.

Fundacja Polish Orphans Charity została założona w 2000 roku w Toronto. Jej celem jest niesienie pomocy polskim sierotom, m.in. przez przyznawanie stypendiów artystycznych.

Pierwsze wręczono w 2007 roku w Radomiu, a od 2009 roku przyznawane są dzieciom z całego Mazowsza. Fundacja przekazała łącznie 700 tys. dolarów kanadyjskich na działalność stypendialną oraz budowę placów zabaw dla dzieci na terenie domów dziecka z całej Polski