null

Stypendia i zasiłki szkolne 2020/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 15 września br. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer przy ul. Włókienniczej 54 można składać wnioski o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2020/2021.

 Wnioski należy składać:

 • osobiście – wrzucając do skrzynki korespondencji, która jest wystawiona na parterze Ośrodka,
 • za pośrednictwem poczty.

Stypendium szkolne można przeznaczyć na:  

 • zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, 
 • zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
 • zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Uwaga:

 • Stypendium przyznaje się ze względu na miejsce zamieszkania a nie adres szkoły,
 • Obowiązuje kryterium dochodowe 528 zł na osobę w rodzinie.

Zasiłek szkolny:

 • jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przyznawanym w związku ze zdarzeniem losowym lub inną sytuacją wyjątkową,
 • wniosek o zasiłek można złożyć przez cały rok szkolny, nie później niż 2 miesiące od zdarzenia,
 • nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.