null

Studium zagospodarowania przestrzennego - wnioski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wnioski do nowego Studium można jeszcze składać od 23 stycznia do 28 lutego 2019 roku.

Konsultacje społeczne nowego Studium trwały od 14 września 2018 do 9 stycznia 2019. W ich trakcie odbyło się wiele spotkań, debat oraz warsztatów poświęconych przybliżeniu tematyki Studium. Konsultacje były organizowane na etapie składania wniosków do nowego Studium. W chwili obecnej wyznaczony został dodatkowy termin ich składania.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter), ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla dzielnic m.st. Warszawy – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do 28 lutego 2019 roku.

Wnioski ponadto mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzenia podpisem potwierdzonym przez profil zaufany ePUAP.

Pod poniższym linkiem można pobrać wniosek do wypełnienia elektronicznego i wydrukowania.

Chcesz pomóc zaplanować swoją okolicę?  Powstaje studium zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Wawra. 

Link do ankiety: http://studium.geoankieta.pl/