null

Zmiany statutów Osiedli w Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z lotu ptaka, sieć trakcyjna, drzewa, domy.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w sprawie projektu zmian statutów Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Konsultacje społeczne wynikają z Uchwały Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Nr 155/XXXVIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie wystąpienia do Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Konsultowane są zmiany do statutów Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przyjęte przez Radę Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na podstawie Uchwały nr 154/XXXVIII/2021 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu zmian do statutów Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Statuty Osiedli Wawer


Na czym polegają zmiany:

  • w § 8 ust. 2 następuje zamiana zdania "Kadencja Rady trwa 4 lata, rozpoczyna się w dniu wyborów i upływa w dniu poprzedzającym następne wybory"

na "Długość kadencji Rady Osiedla jest zgodna z kadencją rady gminy określoną ustawą o samorządzie gminnym, rozpoczyna się w dniu wyborów i upływa w dniu poprzedzającym następne wybory"


  • w § 16 ust. 1 następuje zamiana zdania "Zarząd składa się z Przewodniczącego, 1 lub 2 Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza"

na  "Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Przewodniczącego oraz ewentualnie z Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza"


  • w § 16 ust. 2  następuje zamiana zdania "Liczbę wiceprzewodniczących Zarządu określa Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów"

na "Liczbę członków Zarządu określa Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów"


Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje trwają do 30 maja 2022 r.

Powiedz nam, co myślisz o proponowanych zmianach na spotkaniach on-line:

  • 10 maja (wtorek) od 16:00 do 17:00
  • 18 maja (środa) od 17:00 do 18:00
  • 25 maja (środa) od 18:00 do 19:00

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, napisz na wawer.konsultacje@um.warszawa.pl lub zadzwoń na 22 443 68 69.

Możesz również zostawić swoją opinię w punkcie informacyjnym Wydziału Obsługi Mieszkańców w poniedziałek w godzinach 8:00-18:00 i od wtorku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa – z dopiskiem Konsultacje społeczne.

Kontakt mailowy: wawer.konsultacje@um.warszawa.pl