null

Spotkanie informacyjnne nt. kolektora "W"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 26 stycznia br., domu parafialnym w Zerzniu odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta stołecznego Warszawy i wykonawców inwystycji z mieszkańcami osiedla, dotyczące przebiegu prac nad kolektorem „W”. Ze strony miasta w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Wiesław Witek i Zastępca dyrektora Paweł Wyrzykowski z Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym, Pan Waldemar Szymanek Główny Specjalista Wydziału Koordynacji, Pan Marcin Zylc Naczelnik Wydziału Koordynacji, Pani Anna Zielnik z Wydziału Monitorowania Przygotowania Inwestycji, Panowie Jakub Turek oraz Tomasz Kunert reprezentujący dział ds. Kontaktów społecznych.

Około 300 osób uczestniczących w spotkaniu miało okazję zapoznać się informacjami i o przebiegu prac, a także planowanych, kolejnych etapach budowy oraz jak w tym okresie zostanie zapewniony dostęp do przylegających do budowy posesji.

W czasie spotkanie ustalono, że na stronie Urzędu Dzielnicy w specjalnej zakładce będą zamieszczane najnowsze ustalenia i komunikaty, dotyczące działań podmiotów i organizacji uczestniczących w procesie budowlanym.