null

Komisja Społeczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakres działania:

 • sprawy związane z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, polityką prorodzinną;
 • w zakresie określonym przez statut Miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy;
 • sprawy z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;
 • inicjowanie założeń programu ochrony zdrowia polityki społecznej i prorodzinnej, jego zaopiniowanie i przedłożenie rekomendacji do przyjęcia przez Radę;
 • sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • inicjowanie, opiniowanie i monitorowanie działań związanych z możliwością wykorzystania przez Dzielnicę funduszy strukturalnych i innych instrumentów finansowych Unii Europejskiej w ramach działania komisji;
 • opiniowanie projektu budżetu i zmian w załączniku budżetowym w zakresie komisji.

 


Skład komisji:

 1. Hanna Chodecka – Przewodnicząca Komisji
 2. Jerzy Debert – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Zdzisław Gójski
 4. Anna Ojer
 5. Sandra Spinkiewicz
 6. Barbara Wielowieyska
 7. Izabella Wolf-Jedynak
 8. Michał Żebrowski