null

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakres działania:

  • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, wniosków i petycji, w których organem  właściwym do rozpatrzenia jest Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

 


Skład komisji: 

  1. Sandra Spinkiewicz  – Przewodnicząca Komisji
  2. Marcin Kurpios – Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Piotr Grzegorczyk
  4. Jarosław Kotra
  5. Łukasz Kubik
  6. Izabella Wolf-Jedynak
  7. Agnieszka Wójcik