null

XLVI Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 11 października 2022 r. godz. 17.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 11 października 2022 r. o godzinie 17:00 odbędzie się XLVI Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link do transmisji obrad

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy Wawer do wstępnego projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok. (druk nr 272)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2022-2024. (druk nr 269)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie uchylenia w części uchwały Nr LVI/1671/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Falenica Wschód – część II. (druk nr 268)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kadetów. (druk nr 270)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakola Wawerskiego. (druk nr 271)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wawer kontroli realizacji chodnika w ul. Chodzieskiej. (druk nr 273)
 9. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Załączniki: