null

XLIV Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 8 czerwca 2022 r. godz. 17.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Rady informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 r. o godzinie 17:00 odbędzie się XLIV Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link do transmisji obrad

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok. (druk nr 257)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Falenica Wschód – część II – część A1. (druk nr 259)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  Falenica Wschód – część II – część A2. (druk nr 260)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Falenica Wschód – część II – część B. (druk nr 261)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  – ul. Rowerowa. (druk nr 258)
 8. Podjęcie stanowiska w sprawie intensyfikacji działań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Dzielnicy Wawer. (druk nr 262)
 9. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Załączniki: