null

Sąsiedzi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

"Dialog społeczny zaczyna się pośród sąsiadów. Można powiedziec, że sąsiedztwo to pierwszy krąg społeczeństwa obywatelskiego; tu obdarzamy się wzajemnie troską, ale równie często rozwiązujemy sąsiedzkie spory i razem pracujemy dla wspólnego dobra. Trudno jest budować dobre relacje w osiedlach i dzielnicy bez doświadczenia dobrej sąsiedzkości."

Urząd Dzielnicy Wawer jest otwarty na propozycje działań lokalnych lub sąsiedzkich.

Jeśli zechcą Państwo zostać liderami aktywności lokalnej to zapraszamy do kontaktu z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Dzielnicy. Otrzymają Państwo informację o ewentualnych możliwościach realizacji Państwa propozycji i szczegółach proceduralnych. Zachęcamy do realizacji projektów wykorzystując takie narzędzia współpracy między mieszkańcami i urzędem jak Inicjatywa Lokalna, Budżet Obywatelski i granty konkursu “Po Sąsiedzku”. Pracownicy chętnie zostaną ambasadorami Państwa pomysłów!

 
Pytania i zgłoszenia na: wawer.sasiedzi@um.warszawa.pl, tel.: 22 443 68 69
 
Przykłady projektów oraz sposoby ich realizacji znajdują się w "Wawerskim Przewodniku Sąsiedzkim". Publikację można bezpłatnie pobrać poniżej lub odebrać w urzędzie w formie papierowej.

Załączniki: