null

Ruszyły konkursy dla organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie zegarka i komputera z napisem Promowanie kultury i sztuki - konkursy dla NGO oraz
3,5 mln zł Warszawa przeznaczy na promowanie kultury i sztuki oraz działania przyczyniające się do budowania różnorodnej i otwartej społeczności. Ruszyły konkursy dla organizacji pozarządowych.  
 
Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenia w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Są to:
1.      Kulturalna oferta Warszawy
Cel: upowszechnianie kultury i rozwój twórczości w różnych dziedzinach kultury i sztuki w Warszawie. Dostępne środki to 3.000.000 zł. Termin składania wniosków 7 stycznia 2021 roku, szczegóły w linku. 
2.      Dziedzictwo kulturowe Warszawy
Cel: upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Warszawy. Dostępne środki to 200.000 złTermin składania wniosków 18 stycznia 2021 roku, szczegóły w linku.
3.       Różnorodna Warszawa
Cel: Tworzenie otwartych i demokratycznych projektów w kulturze. Dostępne środki 300.000 złTermin składania wniosków 27 stycznia 2021 roku, szczegóły w linku linku. 

W stolicy zarejestrowanych jest kilkanaście tysięcy organizacji pozarządowych, głównie stowarzyszeń i fundacji. Tak zwany trzeci sektor jest ważnym partnerem miasta, obok sektora publicznego i rynkowego. Warszawa zleca NGOsom realizację zadań publicznych w wielu dziedzinach, między innymi w kulturze. Miasto wyłania najlepsze projekty w konkursach, a następnie wspiera je finansowo.
Informacje dotyczące działających w Warszawie organizacji pozarządowych można znaleźć na stronie ngo.um.warszawa.pl