null

Ruszył nowy nabór na warszawskie dotacje do ekoinwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
vivint-solar-zeifiosv3k4-unsplash.jpg

Warszawa kontynuuje dotacje do ekoinwestycji. Od września mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na instalację odnawialnych źródeł energii, urządzeń magazynujących tzw. „deszczówkę”, jak również usuwanie azbestu czy podłączenie domu do kanalizacji w 2021 r.

Nieprzerwanie miasto wspiera finansowo likwidację starych pieców, aby polepszyć jakość powietrza.

– Warszawiacy są coraz bardziej świadomi, że instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kolektorów słonecznych po prostu się opłaca, a przy okazji jest korzystna dla środowiska. Widzimy duże zainteresowanie naszymi dotacjami, dlatego mieszkańcy, którzy chcą z nich skorzystać, nie powinni zwlekać z decyzją – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy. – Rynek urządzeń, które adaptują miasto do zmian klimatycznych rozwija się w błyskawicznym tempie. Panele nie są już tak drogie jak kilka lat temu, a zbiorniki retencyjne dzięki naszym ekodotacjom stały się bardziej dostępne. Wspierając tego typu inwestycje, przypominamy także warszawiakom, że każdy może zrobić coś dobrego dla poprawy jakości powietrza i redukcji gazów cieplarnianych – podkreśla dyrektorka koordynatorka.

Wnioski na przyszłoroczne inwestycje (odnawialne źródła energii, usuwanie azbestu, przyłącza kanalizacyjne) Warszawa przyjmuje do 31 marca 2021 r. Z kolei nabór na dofinansowanie do likwidacji tzw. „kopciuchów” prowadzony jest przez cały rok.

 

Odnawialne źródła energii

Tylko w 2019 r. Warszawa przyznała 1364 dotacje na montaż lokalnych źródeł energii odnawialnej na łączną kwotę ponad 14,6 mln zł. W ramach miejskiego programu mieszkańcy wykonali: 1295 instalacji fotowoltaicznych przetwarzających promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną, 11 instalacji kolektorów słonecznych przetwarzających promieniowanie słoneczne na energię cieplną do produkcji ciepłej wody użytkowej lub/i centralnego ogrzewania oraz 58 instalacji pomp ciepła, będących ekologicznymi źródłami ciepła dla budynków.

Nie wszyscy mają świadomość, że panele fotowoltaiczne generują energię zarówno w słoneczne jak i w pochmurne dni. W warunkach zachmurzenia instalacja nie przestaje pracować, a jedynie zmniejsza się ilość wyprodukowanej przez nią energii elektrycznej. Jeśli warszawiak podłączony jest do sieci energetycznej, może odebrać nadwyżki energii, które instalacja wyprodukowała w słoneczne dni. Fotowoltaika sprawdza się także w połączeniu z pompą ciepła. Instalacje te działają synergicznie: energia elektryczna wyprodukowana przez panele wykorzystywana jest do zasilenia pompy cieplnej.

Mieszkańcy mogą obliczyć szacowaną kwotę miejskiego wsparcia za pomocą kalkulatora dotacji. Zasady udzielania dotacji w naborze 2020/2021 dostępne są na stronie zielona.um.warszawa.pl

 

Stolica pomaga chwytać wodę

Warszawa znów wspiera finansowo budowę urządzeń, dzięki którym można gromadzić wodę opadową i roztopową. Warszawiacy, jak również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, mogą otrzymać finansowe wsparcie na:

  • urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje zakopywane w grunt, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne),
  • zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub poziemne, poprzez które woda nie przenika do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na instalacji odprowadzania wody deszczowej lub w postaci oczek wodnych).

W ramach jednego wniosku można otrzymać do 4 000 zł (dotacja dla osób fizycznych oraz mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą), do 10 000 zł (pozostali wnioskodawcy niezaliczani do sektora finansów publicznych) lub nawet do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dla jednostek sektora budżetowego, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi). Dokumenty do wypełnienia i wskazówki, dotyczące zakładania urządzeń małej retencji, dostępne są na platformie Warszawa 19115 oraz na stronie zielona.um.warszawa.pl.

Urządzenia małej retencji ograniczają przesuszenie gruntów w mieście. Instalacje zatrzymują bezpowrotny odpływ wody do rzeki, a mieszkańcy mogą wykorzystać wodę deszczową np. do podlewania ogródka. Skrzynki i oczka pozwalają również zapobiec lokalnym podtopieniom wywołanym przez przeciążenie sieci kanalizacyjnej w przypadku tzw. deszczy nawalnych (ponad 10 mm wody/m2).

Ze względu na duże zainteresowanie dotacjami Warszawa uruchomiła wiosną i latem dodatkowe nabory. Na budowę tego typu urządzeń w 2020 r. do miasta wpłynęły 1222 wnioski, które są na bieżąco rozpatrywane.  Dzięki temu do końca sierpnia stolica przygotowała już 890 umów dotacyjnych.

 

Usuń azbest

Warszawiacy mogą skorzystać z dofinansowania do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów, zawierających azbest. Miasto pokrywa do 100% kosztów demontażu, pakowania, wywozu oraz przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. W warszawskim naborze 2019/2020 na tego typu inwestycje wpłynęło 147 wniosków na kwotę 2,3 mln zł. Część z nich jest jeszcze uzupełniana i kompletowana.

 

Kanalizacja zamiast szamba

Przyłączenie budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Mieszkańcy Warszawy są wspierani przez stolicę w likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego. Na realizację takiej inwestycji można otrzymać do 4 000 zł. W ramach ostatniego naboru stolica - do końca sierpnia - przygotowała na ten cel 516 umów dotacyjnych.

 

Wymień „kopciucha” z miejską dotacją 

Miasto oferuje do 100% dofinansowania na wymianę pieca – pod warunkiem, że wniosek o dotację złożymy do końca 2020 r. W przyszłym roku dofinansowanie spadnie do 90% kosztów wymiany pieca, a w 2022 r. do 70%. Osoby, które nie zawnioskują o dotację do końca 2022 r., będą musiały pokryć koszt wymiany kopciucha w całości z własnej kieszeni. Wnioski o dotacje przyjmowane są cały rok, a w czasie stanu epidemicznego cały proces odbywa się zdalnie. Szczegóły programu warszawskiego wsparcia dostępne są na stronie zielona.um.warszawa.pl.