null

Rada Seniorów w Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który współpracuje z władzami Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w sprawach dotyczących seniorów, w szczególności związanych z planowaniem i realizacją polityki senioralnej na terenie Dzielnicy.

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
  • pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
  • tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz
  • podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
  • przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów;
  • współpraca z Warszawską Radą Seniorów.
     

Przewodniczący Rady: pan Cezary Konopka

  

W skład Rady Seniorów wchodzą:

 

1. Przedstawiciel Zarządu Dzielnicy: pan Jacek Sadomski,

 

2. Przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego: pan Andrzej Tomaszczyk,

 

3. Przedstawiciel Rady Dzielnicy: pani radna Hanna Chodecka,

 

4. Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy:

 

- Elżbieta Klejment,

- Cezary Konopka,

- Liliana Owies,

- Wiesława Piotrowska,

- Dorota Rola-Wimmer,

- Bożena Smolarek,

- Joanna Smolińska,

- Barbara Hawliczek,        

- Anna Wenda-Kurdelska,

- Janina Żórawińska.
 

Siedziba Rady Seniorów
Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
e-mail: wawer.seniorzy@gmail.com  
 

Informacje o bieżącej działalności Rady Seniorów:
https://www.facebook.com/WawerskaRadaSeniorow/
http://www.wrs.waw.pl/p,86,rada-seniorow-dzielnicy-wawer

Rada została utworzona Uchwałą Nr 58/XIX/2016 Rady Dzielnicy  Wawer  m. st. Warszawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Załączniki: