null

Rada Seniorów w Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie


ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
e-mail: wawer.seniorzy@gmail.com  
 

Informacje na temat bieżącej działalności: Facebook i portal Warszawskiej Rady Seniorów

Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który współpracuje z władzami Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w sprawach dotyczących seniorów, w szczególności związanych z planowaniem i realizacją polityki senioralnej na terenie Dzielnicy.

 


Skład Rady:

 • Hanna Chodecka (Przedstawiciel Rady Dzielnicy)
 • Barbara Hawliczek    
 • Elżbieta Klejment
 • Cezary Konopka (przewodniczący)
 • Liliana Owies
 • Wiesława Piotrowska
 • Dorota Rola-Wimmer
 • Jacek Sadomski (przedstawiciel Zarządu Dzielnicy)
 • Bożena Smolarek
 • Joanna Smolińska
 • Andrzej Tomaszczyk (Przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego)  
 • Anna Wenda-Kurdelska
 • Janina Żórawińska

 


Zadania Rady:

 • monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
 • pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
 • tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz
 • podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
 • przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów;
 • współpraca z Warszawską Radą Seniorów.
   
 

 

Załączniki: