null

Rada Seniorów w Dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
e-mail: wawer.seniorzy@gmail.com  
 

Informacje na temat bieżącej działalności: Facebook i portal Warszawskiej Rady Seniorów

Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który współpracuje z władzami Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w sprawach dotyczących seniorów, w szczególności związanych z planowaniem i realizacją polityki senioralnej na terenie Dzielnicy.


Skład Rady:

Z dniem 11-sty kwietnia Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Wawer.

Zgłaszając kandydata, należy dołączyć:

  • krótką notę biograficzną kandydata
  • zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury
  • zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych
  • listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat, zamieszkałych na terenie Wawra

Zgłoszenia do 25 kwietnia 2023 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1.


Zadania Rady:

  • monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
  • pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
  • tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz
  • podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
  • przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów;
  • współpraca z Warszawską Radą Seniorów.

Załączniki: