null

Rada Dzielnicy Wawer: tunel, a nie "odkryta wanna" Południowej Obwodnicy Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, z inicjatywy radnych Przemysława Zaboklickiego, Łukasza Kubika i Wojciecha Godlewskiego, przyjęła przez aklamację  stanowisko w sprawie rozwiązań technicznych na przecięciu Południowej Obwodnicy Warszawy i dodatkowego trzeciego toru kolejowego na linii nr 7 Warszawa  - Dorohusk. Poniżej publikujemy treść stanowiska. 

"Mieszkańcy oraz władze Dzielnicy Wawer wielokrotnie wypowiadały się w sprawie przykrycia wykopu (wanny szczelnej) POW na węźle z ul. Patriotów. W apelu dotyczącym tej sprawy mieszkańcy zebrali setki podpisów i wyrażali swoje opinie na otwartych spotkaniach. Władze Dzielnicy Wawer wypowiadały się w formie pism i stanowisk odpowiednich komisji Rady Dzielnicy i Rady Dzielnicy.

Przykrycie trasy S2 na węźle z ul. Patriotów pozwoli na:

1)      możliwe przyszłe modyfikacje układu drogowego i innych elementów infrastruktury,

2)     zmiejszenie problemu odprowadzenia wód opadowych, zmniejszenie hałasu i emisji spalin w kierunku mieszkańców,

3)     będzie bardziej estetyczne i mniej wpłynie na obniżenie wartości gruntów sąsiadujących z tą inwestycją.

Przede wszystkim umożliwi bezproblemową realizację tych inwestycji bez protestów społecznych i odwołań od decyzji.

Wobec okoliczności, że trwają obecnie prace projektowe nad POW oraz opracowana została koncepcja programowo – przestrzenna budowy trzeciego toru na ww odcinku możliwe jest takie skoordynowanie prac i opracowanie projektów aby słuszne oczekiwania mieszkańców, dotyczące ich życiowej przestrzeni jak i rozsądnego rowiązania w skoordynowaniu prac nad tymi inwestycjami zostały zaspokojone .

Z uwagi na fakt, że obydwie inwestycje stanowią zakres administracji rządowej Rada Dzielnicy Wawer zwraca się w tej sprawie do władz centralnych."

 

Załączniki: