null

Punkty pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w dzielnicy Wawer

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w Dzielnicy Wawer.

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków opłacić kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

[!] Przed udzieleniem porady prawnej w punkcie, należy złożyć oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów pomocy prawnej. W oświadczeniu wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL (albo nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeśli n).

Jak zapisać się na wizytę?

Zadzwoń pod numer 19115, który jest czynny całą dobę 7 dni w tygodniu.

Porady zdalne dla osób uprawnionych

Jeśli jesteś osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i nie możesz stawić się w punkcie osobiście lub doświadczasz trudności w komunikowaniu się, złóż zamówienie porady na odległość (wzór wniosku) wraz z oświadczeniem (wzór dokumentu).

Wypełniony dokument możesz przesłać:

 • na adres punktu z dopiskiem nieodpłatna pomoc prawna (Wawerskie Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a pok. 115, 04-713 Warszawa),
 • w formie skanu na adres: pomocprawna@um.warszawa.pl lub
 • złożyć w ww. punkcie za pośrednictwem członka rodziny albo innych osób upoważnionych.

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów, urzędnik skontaktuje się z Tobą, aby ustalić termin konsultacji.

W dzielnicy Wawer działają 2 punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia obywatelskiego:

Dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej 

Dyżury punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dzielnicy Wawer

Adres: Wawerskie Centrum Kultury

ul. Żegańska 1a, pokój 115 (II piętro)

Adwokat – Magdalena Łokucijewska

Terminy:

 • w poniedziałki i wtorki w godz. 8:00-12:00,
 • w środy w godz. 8:00-10:00.

Radca prawny – Sebastian Golan

Terminy:

 • w środy w godz. 10:00-12:00,
 • w czwartki i piątki w godz. 8:00-12:00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje wsparcie w zakresie:

 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Dyżury punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Dzielnicy Wawer

Adres: Wawerski Ośrodek Wsparcia

ul. Żegańska 2c

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej

Terminy:

 • w poniedziałki w godz. 15:00-19:00,
 • od wtorku do piątku w godz. 12:00-16:00.
   

Doradcy obywatelscy: 

 • Barbara Guz (poniedziałek, czwartek),
 • Monika Lisik (wtorek, środa, piątek).

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (NPO) jest stosowane w odniesieniu do problemów, których rozwiązanie wymaga bardziej wnikliwego zanalizowania sytuacji życiowej obywatela i źródeł problemu.

Działania są dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby, która korzysta z poradnictwa.

NPO ma na celu podniesienie świadomości prawnej z zakresu przysługujących uprawnień i wypełniania obowiązków obywatelskich oraz zrozumienie skutków wybranego rozwiązania problemu.

Porady są udzielane przede wszystkim:

 • osobom zadłużonym, 
 • z zakresu spraw mieszkaniowych oraz
 • z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Specjalistyczna pomoc prawna

 1. Z zakresu prawa rodzinnego – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście, ul. Czerniakowska 178A, dyżury radcy prawnego/adwokata w środy w godz. 9.00-13.00.
   
 2. Z zakresu prawa administracyjnego – Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2, dyżur radcy prawnego/adwokata w piątki w godz. 12.00-16.00.
   
 3. Nieodpłatna mediacja – dyżury doradców obywatelskich o kwalifikacjach mediatora:
 • Dom Kultury Dzielnicy Śródmieście, ul. Anielewicza 3/5 – w czwartki w godz. 12.00-16.00,
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Targówek, ul. Św. Wincentego 87 – we wtorki w godz. 15.00-19.00.

Masz pytania? Sprawdź, czy nie znajdziesz odpowiedzi w Biuletynie Doradców Obywatelskich. 

Prezentowane w Biuletynie (kliknij by otworzyć) artykuły dotyczą sposobów rozwiązywania problemów osób poszukujących pomocy u doradców obywatelskich. Znajdziesz w nim odpowiedzi w sprawach:

 • Dziedziczenia składek emerytalnych z ubezpieczenia obowiązkowego.
 • Dochodzenia zachowku w świetle nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Działu spadku i zniesienie współwłasności.
 • Co robić gdy dziedziczymy długi?
 • Zadłużenia – na czym polega rolowanie długu?
 • Wynagrodzenia minimalnego a egzekucji komorniczej.
 • Upadłości konsumenckiej – blokowanie rachunku bankowego.
 • Jak działać w przypadku zagrożenia eksmisją?
 • Jak podzielić opiekę nad dziećmi, gdy rodzice postanowili zakończyć związek?
 • Czy i kiedy można podwyższyć alimenty na dziecko?
 • Zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego.
 • Pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców.
 • Obowiązków opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.
 • Możliwość eksmisji sprawcy przemocy.
 • Rozdzielność majątkowa. Co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji?
 • Jak przywrócić termin do złożenia pisma w sądzie?

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach miasta, OPS Wawer oraz 19115:

Załączniki: