null

Ciekawe projekty w SP nr 109 i SP nr 195

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkoła Podstawowa, nauczanie początkowe, dzieci w ławkach podczas lekcji.
Autor: m.st. Warszawa

W dwóch wawerskich szkołach realizowane są projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Chcesz dowiedzieć się czego dotyczą? Szczegóły w artykule.

Projekt "Edukacja dla przyszłości-rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic" w Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metod i narzędzi edukacji włączającej poprzez:

 • wzrost kompetencji kluczowych (TIK i/lub matematyczno-przyrodniczych) poprzez realizację treningów, warsztatów i szkoleń),
 • rozwój minimum dwóch umiejętności społecznych z zakresu: umiejętności pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia; innowacyjności; przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów; umiejętności uczenia się,
 • rozwój zaplecza dydaktycznego służącego wprowadzeniu metod edukacji włączającej w placówce,
 • wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu zastosowania metod edukacji włączającej (w tym z wykorzystaniem narzędzi TIK i dostępnych e-zasobów edukacyjnych).

Projekt „Włącz mnie – rozwój edukacyjny i społeczny uczniów i uczennic” w Szkole Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I. 

Cele projektu:

 • podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 195,
 • wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • przedsiębiorczość,
 • rozwiązywanie problemów,
 • kreatywność,
 • wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli,
logotypy Mazowsza, unii europejskiej