null

PROJEKT "Wsparcie Specjalistyczne Rodzin"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
napis projekt wsparcie specjalistyczne rodzin, pod nim trzy postaci

Projekt Wsparcie Specjalistyczne Rodzin realizowany jest, od 11 stycznia 2021 roku, jako kontynuacja  współpracy rozpoczętej w październiku 2020 roku  Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer z Fundacją Rozwoju Osobistego „Przystań”. Projekt wpisuje się w  rzeczywiste zapotrzebowanie dzieci i ich rodzin z terenu Dzielnicy Wawer szukających wsparcia specjalistycznego z obszaru wzmacniania kompetencji psychospołecznych i wychowawczych.  

 

Cel projektu:

Zapewnienie dzieciom w wieku 9-12 lat oraz ich rodzicom/ członkom rodzin, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wawer warunków do zrównoważonego rozwoju, poprzez działania niwelujące nierówności środowiskowe i wychowawcze.

 

W  ramach projektu zaplanowane są:

- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci;

- grupa wsparcia dla rodziców;

- konsultacje indywidualne rodziny w obszarze trudności wychowawczych;

 

Projekt realizowany przez kadrę profesjonalistów tym: specjalistę terapii uzależnień, psychologa/pedagoga z ukończoną socjoterapią oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi/ młodzieżą oraz rodzinami.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zajęcia odbywają się na platformie ZOOM, Messenger.

 

Zgłoszenia/ chęć uczestnictwa proszę kierować:

na email Fundacji : fro.przystan@onet.pl lub

telefonicznie do Wawerskiego Ośrodka Wsparcia 515 911 857