null

Projekt Sieć Współpracy WAWER dla specjalistów pracujących w szkołach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
napis projekt sieć współpracy wawer dla psychologów i pedagogów pracujących w wawerskich szkołach

We wrześniu 2020 roku - wraz z rozpoczęciem roku szkolnego - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer rozpoczął realizację Projektu Sieć Współpracy WAWER dla psychologów i pedagogów pracujących w wawerskich szkołach.  Sieć Współpracy WAWER to projekt partnerski realizowany w ramach lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny.

„Głównym celem projektu jest integracja środowiska szkolnych psychologów i pedagogów poprzez regularne spotkania i wspieranie kultury wymiany doświadczeń. Ważnym aspektem działalności Sieci Współpracy WAWER jest diagnozowanie problemów placówek i tworzenie adekwatnych projektów oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych i wychowawczych w oparciu o doświadczenia praktyczne i wytyczne prawa oświatowego. Spotkania mają również przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pedagogów i psychologów szkolnych, a także popularyzować efektywne praktyki” – mówi Anna Kucińska – psycholog, koordynatorka projektu Sieć Współpracy WAWER, pracownik Wawerskiego Ośrodka Wsparcia.

W ramach projektu w 2020 roku odbyły się:

- dwa szkolenia: „Profilaktyka uzależnień w praktycznej pracy pedagoga (czyli o uzależnieniu chemicznym i behawioralnym, interwencji profilaktycznej i dobrych praktykach)” - poprowadzone przez Panią Martę Szuberską z Fundacji Rozwoju Osobistego PRZYSTAŃ. W szkoleniach  wzięło udział łącznie 16 osób – uczestników projektu Sieć Współpracy WAWER.

- szkolenie „Przemoc wobec dziecka cz. 1 – diagnoza przemocy, rozmowa z dzieckiem po ujawieniu przemocy/w przypadku jej podejrzewania, dalszy kontakt z dzieckiem (z uwzględnieniem sytuacji epidemii)” - zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Niebieska Linia. W szkoleniu wzięło udział 13 osób – uczestników projektu Sieć Współpracy WAWER.

- szkolenie „Przemoc wobec dziecka cz. 2 – możliwości działania szkoły w przypadku ujawnienia przemocy, kontakt z rodzicami, praca w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” (z uwzględnieniem sytuacji epidemii)”- zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Niebieska Linia. W szkoleniu wzięło udział 13 osób – uczestników projektu Sieć Współpracy WAWER.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania i szkolenia odbywają się on-line za pośrednictwem platform internetowych MS Teams lub Zoom. Uczestnicy pozostają w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym z organizatorami, a w trudnych, wymagających przypadkach mogą korzystać z indywidualnych konsultacji lub kierować rodziny w kryzysie do Wawerskiego Ośrodka Wsparcia – do Anny Kucińskiej.

Do udziału w projekcie, do tej pory, zgłosiło się  30 specjalistów z 14 wawerskich szkół (XXV LO, XXVI LO, SP 76, SP 86, SP 109, SP 124, SP 128, SP 138, SP 140, SP 195, SP 204, SP 216, SP 218, Przedszkole 437).

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za tak liczny odzew, zaangażowanie i aktywne uczestnictwo.  Liczymy na dalszą, owocną współpracę w 2021 roku.

Psychologów i pedagogów szkolnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu:

Wawerski Ośrodek Wsparcia - kom. 515 911 857
Anna Kucińska – kom. 572 673 729 akucinska@um.warszawa.pl