null

Program rozwoju kanalizacji w Wawrze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nawet do 20 tys. zł kredytu bez odsetek, rozłożonego na 30 rat, będą mogli otrzymać do 30 czerwca przyszłego roku mieszkańcy Wawra, jeśli w ich ulicach jest sieć kanalizacyjna, lub będzie wkrótce budowana, a oni przyłączą się do niej. Ponadto mogą wystąpić do Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy o dodatkowe trzy tysiące złotych na zlikwidowanie szamba.

O programie poinformowała mieszkańców prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, zapraszając do udziału w spotkaniu 29 czerwca z przedstawicielami MPWiK, które realizuje na terenie Wawra bardzo duży program inwestycyjny. Likwidacja przydomowych szamb oraz przyłączanie się do miejskiej sieci kanalizacyjnej oznacza zmniejszenie miesięcznych kosztów pozbywania się ścieków. Uczestniczący w spotkaniu z MPWiK wawerczycy pozytywnie ocenili inicjatywę miasta i jej spółki w zakresie kredytowania budowy przyłączy.

Rozwija się także koncepcja skanalizowania zachodniej części Wawra. Biuro Projektów Ciepłownictwa, Wodociągów i Kanalizacji oraz MPWiK zapoznało ko­misję inwestycyjną Rady Dzielnicy i zainteresowanych mieszkańców opracowaną  koncepcją skanalizowania zachodniej części dzielnicy – od ul. Patriotów do Wału Miedzeszyń­skiego i od Zwoleńskiej po południową granicę Falenicy.

Przewiduje ona zbudowanie kolektorów biegnących ze wschodu na zachód m.in. ulicami: ul. Zwoleńską według planów Trasy Na Zaporze, Cylichowską, Juhasów i Borków, Przewodową i Bysławską. Do tych sieci przyłączane będą, w różnej konfiguracji, sieci doprowadzające ścieki z pozostałych ulic. Założeniem jest budowa kanalizacji grawitacyjnej, z minimalną liczbą koniecznych przepompowni. Posiadając koncepcję MPWiK może rozpocząć tworzenie projektów technicznych.

Więcej informacji w Kurierze Wawerskim

Załączniki: