null

Program rozbudowy kanalizacji - spotkanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, uruchomiło specjalny program, który ułatwi podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wszystkich zainteresowanych możliwością skorzystania z programu mieszkańców osiedli Sadul i Nowy Wawer zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w poniedziałek, 29 czerwca 2015 r. o godz. 18:00 w Zespole Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej 33.

Celem programu jest wsparcie budowy podłączeń nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, w szczególności wybudowanej w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV”, a tym samym działanie na rzecz poprawy stanu środowiska poprzez likwidację nieszczelnych szamb.

MPWiK w m.st. Warszawie S.A. w ramach programu udziela wsparcia w postaci tymczasowego finansowania budowy przyłącza kanalizacyjnego do posesji, która znajduję się w obszarze istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Wawra. Program realizowany będzie do 30 czerwca 2016 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Prawidłowe podłączenie posesji do kanalizacji miejskiej oznacza dla Państwa gwarancję komfortu i oszczędności oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Szczegółowe informacje dotyczące programu tymczasowego finansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych znajdą Państwo na stronie internetowej: www.mpwik.com.pl/dla-klienta/pdk.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość skorzystania ze środków budżetowych m.st. Warszawy w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości i likwidacją szamba (informacji udziela Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy).

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować na adres dok@mpwik.com.pllub telefonicznie, pod numer (22) 445 50 00.

Załączniki: