null

Program "Posiłek w szkole i w domu"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Program zakłada dofinansowanie posiłków wydawanych w stołówkach i dowożonych osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu.

 

Kto może skorzystać z programu:

- program skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych;

- program przeznaczony jest dla osób, których dochód wynosi (netto) do 150% kryterium dochodowego według ustawy o pomocy społecznej tj:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 1051,50 zł

- dla osoby w rodzinie 792 zł

 

Gdzie i jak zgłosić się po pomoc w ramach programu:

- Należy złożyć wniosek osobiście do:

Skrzynki podawczej OPS znajdującej się przy wejściu do budynku w korytarzu.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer

Ul. Włókiennicza 54 

04-974 Warszawa

 

- wysłać wniosek pocztą tradycyjną na w/w adres;

 

- wysłać wniosek pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl;

 

- skontaktować się telefonicznie z Punktem Pierwszego Kontaktu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer: tel. 22 277 36 27 lub 22 277 36 37.

 

Wnioski:

Wnioski są do pobrania przy wejściu do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer. Możliwe jest również złożenie podania bez korzystania z formularza.

  

Kto i jak rozpatruje wnioski:

 

Wnioski o w/w pomoc rozpatrywane są w oparciu o środowiskowy wywiad rodzinny przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Pracownik socjalny ustala podczas wywiadu sytuację rodzinną, materialną, zdrowotną i zawodową w oparciu o niezbędne dokumenty.

 

„Posiłek w szkole i w domu” – dane za okres styczeń – październik 2020 r.

 

- 111 dzieci skorzystało z bezpłatnych obiadów w szkole (obecnie, w związku z nauczaniem zdalnym, rodzice dzieci, które jadły obiady w szkole mogą wnioskować do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer o pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności);

- 36 osób dorosłych w ramach w/w programu spożywało bezpłatne obiady barowe. (obecnie z uwagi na zaostrzone przepisy, posiłki wydawane są wyłącznie na wynos. W przypadku osób obłożnie chorych, w podeszłym wieku, posiłki dowożone są do domu przez pracowników restauracji);

- 232 osoby skorzystały z zasiłków celowych na żywność.